Ikon af Roed's Ludvig Holberg-portræt  internetmagasinet holberg.nu [2]

Kultursociolog Bjørn Andersenbjoerna.dkKontakt holberg.nu
I en gård fra Pebringe på Sjælland. Foto: Bjørn Andersen

I en gård fra Pebringe på SjællandLidt længere nede kan du sé holberg.nu med de nyeste numre først.

Du kan åbne tingene så de fremkommer i dette vindue - eller så de fremkommer under en ny fane eller i et nyt vindue; brug højreklik til at vælge.

Du kan justere klummebredde (vindue) og skriftstørrelse i din browser.

Vil du printe teksten ud, så hent en pdf-fil ved at klikke hér  Denne side som PDF


Fra april 2012 vil tekster også blive publiceret som gratis eBøger i ePub-format (med mindre der er mange billeder i dem, for i så fald holder jeg mig til PDF-formatet). Se nærmere på: https://www.bjoerna.dk/ePub.htm2 oversigtsartikler - Holberg og Oplysningstiden - kan findes på issuu, men også som ePub. Oprindelig skrevet til Operation Dagsværk:

issuu: Holberg og Oplysningstiden

ePub: Holberg og Oplysningstiden59/2024 • H.C. Andersen's drama Mulatten • Efterår-vinter 2023-2024 • PDF (primær version)

59/2024 • H.C. Andersen's drama Mulatten • Efterår-vinter 2023-2024 • ePub (supplerende version)

H.C. Andersen havde mange kunstneriske ambitioner; én af dem var at få succes som romantisk dramatiker. I 1839-40 arbejdede han på et eksotisk drama – Mulatten - der - angiveligt - foregik på den franske ø Martinique.

H.C. Andersen ønskede at Johanne Luise Heiberg skulle spille en hovedrolle i Mulatten, hvad hun accepterede - selv om hun var temmelig skeptisk over sin rolle, over teaterstykket og over digterens ’tilgang’ som dramatiker.

Johanne Luise Heiberg værdsatte H.C. Andersen som eventyrdigter, men mente (formentlig i stigende grad) at han slet ikke duede som dramatiker.

H.C. Andersen fik imidlertid ret stor succes med Mulatten, men ikke med det efterfølgende drama - Maurerpigen. H.C. Andersen havde ønsket at fru Heiberg også skulle spille en hovedrolle i dette stykke, og det skuffede ham i høj grad at hun - meget tydeligt - sagde fra.

Honoraret for Mulatten bidrog til finansieringen af en længere rejse ned i Europa og til det daværende Osmanniske Rige.

Mulatten kan findes på Det Kongelige Bibliotek (KB) hvor stykket kan læses og downloades med de originale krøllede bogstaver.

Jeg har omsat de krøllede til nutidige latinske. Derimod har jeg ikke moderniseret teksten til et nutidigt dansk (når bortses fra ændringer af aa til å). Sidetallene følger den krøllede version.

På den ene side syntes jeg det var en god idé at gøre teksten nemmere at læse og at digitalisere den, på den anden side ville jeg ikke gå længere end højst nødvendigt, indholdet og H.C. Andersen's formentlige hensigter taget i betragtning. En modernisering kan heldigvis findes i en udmærket trykt form ved Johan de Mylius.

Lige for tiden læser jeg supplerende litteratur om kolonitiden og om afskaffelsen af slaveriet og vil - i løbet af 2023-24 - rette fejl og justere listen over henvisninger og noter. Kommentarer og forslag modtages gerne.58/2021 • Hans Scherfig's 8-øjede skorpion ... som opera ... Hvor er den blevet af? ... Oversigt • August-oktober 2021

I september 1979 sendte Danmarks Radio TV-Operaen Den otteøjede skorpion over 4 søndagsaftener. Den er aldrig blevet genudsendt, snarere ’overhalet’ af en roman og senere af en TV-produktion med et lignende historisk udgangspunkt som operaen – Edderkopsagen.

Desuden blev TV-produktionen realiseret med en anden ’vinkel’ og med en helt anden dramaturgi end operaen.

TV-Operaen byggede ikke direkte på Edderkopsagen, men på en roman fra 1953 af Hans Scherfig [1905-1979]. Romanen udkom først som føljeton i den kommunistiske avis Land og Folk, men blev samme år udgivet som bog af det ligeledes kommunistiske Forlaget Tiden og siden genoptrykt.

TV-Operaen var oprindelig udtænkt af komponisten Henning Christiansen og forfatteren Peter Thorsboe, men blev videreudviklet og produceret af DR af et team af mange forskellige kunstnere.
57/2018 • Dansk Sprognævn skal flyttes fra København til Bogense II • Februar-december 2018 • Som ePub: https://www.holberg.nu/57-BOGENSE.epub


Et af Gudrun Hasle’s ordbilleder i Adelgade i Bogense. April 2018. Foto: Bjørn Andersen

Et af Gudrun Hasle’s ordbilleder i Adelgade i Bogense. April 2018. Foto: BA


Man burde hjælpe Kulturministeren til at foretage en justering af beslutningen om Sprognævnet.

Det bedste ville - fagligt sét - være at man slog koldt vand i blodet og analyserede forskellige muligheder igennem - og at man først derefter foretog en endelig beslutning, vel at bemærke en beslutning som ville kunne fastholdes i mange år.

Dette ville i øvrigt svare fint til dét der er praksis i Norge.

Umiddelbart ville der være tale om en forlængelse af processen, dét er klart, men i praksis ville en omlægning af processen gøre det muligt at handle på et oplyst grundlag og med større sikkerhed for at man i praksis når dét man vil … både på en fornuftig tid og med et - samlet sét - rimeligt ressourceforbrug.

Jeg antager at dét man vil bl.a. er at 1/ fastholde at Sprognævnet skal flytte til Fyn - og at 2/ fastholde så mange som muligt af de nuværende højt kvalificerede & specialiserede medarbejdere.


September 2018: Et flertal af medarbejderne flytter med Sprognævnet til Bogense 1. april 2019; dvs de bliver boende hvor de bor og vil pendle sig frem.

Oktober 2018: Sabine Kirchmeier møder læserne af Fyens Stiftstidende og taler om kommunikation med robotter, om Sprognævnets opgaver og om flytningen til Bogense.

November 2018: Sabine Kirchmeier har sagt sin stilling op og Kulturministeriet har derfor opslået den til besættelse senest til begyndelsen af februar 2019.

November 2018: Bent Winther (journalist på Berlingske) har skrevet bogen Jan E. Jørgensen. En ægte liberal. Venstremanden der ikke vil tie stille (momenta, København efteråret 2018). På s. 91 refereres en diskussion mellem Jarl Cordua og Jan E. Jørgensen i DR’s Deadline. På s. 92 indgår følgende passage: Men du har jo i Folketinget støttet alle forslagene om Danmark i balance? ”Ja, jeg har støttet det meste. Udflytningen af Dansk Institut for Internationale Studier og de økonomiske vismænd, som skal til Horsens, har jeg været kritisk over for. Og Dansk Sprognævn til Bogense forstår jeg heller ikke rationalet bag. Jeg mener heller ikke, at hovedstaden skal betale mere i udligning.” [Det kan anbefales at læse hele afsnittet for at sé det citerede i en større sammenhæng]

November 2018: "Giv os sandheden tilbage": Alex Ahrendtsen (DF) har beskrevet DJØF m.fl. på en måde der - hvad angår udflytningen af Dansk Sprognævn - ikke er i overensstemmelse med sandheden.

November 2018: Regeringen (V, KF, LA) og DF har indgået en finanslovsaftale der bl.a. tilfører Dansk Sprognævn et beløb for at arbejde med ny sprogteknologi.

December 2018: Lektor, ph.d. Thomas Hestbæk Andersen er ansat som ny direktør for Dansk Sprognævn.56/2018 • Dansk Sprognævn skal flyttes fra København til Bogense • Februar 2018 • Som ePub: https://www.holberg.nu/56-FLYTNING-DSN.epub

Uanset de positive argumenter der er for at placere et betydeligt antal statslige arbejdspladser uden for København, så må Regeringen opfordres til at genoverveje placeringen af Dansk Sprognævn.

Insisterer man på placeringen i Bogense vil det sandsynligvis gå galt, især for Dansk Sprognævn og dets arbejde for os alle sammen, men også for byen.

Det er slet ikke nødvendigt at placere Dansk Sprognævn netop i Bogense; der er (mindst) én anden mulighed som forekommer at være mere hensigtsmæssig ud fra en samlet vurdering.55/2016 • Pepys ... Holberg og Montesquieu • April 2016 • Som ePub: https://www.holberg.nu/55-Pepys.epub

Samuel Pepys om London's brand. Holberg om København's brand, desuden optrykkes 8 af Holberg's epistler om engelsk historie, Cromwell og - ikke mindst - om Montesquieu. Holberg kunne i sin tid argumentere for at Enevælden var et glimrende system for Danmark, Norge og Island. I dag var dét synspunkt ikke gået. Og tilsvarende gælder at uanset de store økonomiske, sociale, kulturelle, uddannelsesmæssige og politiske forskelle der er på indbyggerne nuomstunder, så har det store flertal - som i den sidste ende har retten til at bestemme - en grundopfattelse som ville have været meget langt ude på Holberg’s tid. Samtidig må det konstateres at Holberg var den første store dansk-norske statsteoretiker der skrev for et publikum der både omfattede samfundets øverste og ’mellemste’ lag. Her må fremhæves beskrivelsen af Danmark-Norge i slutningen af 1720’erne, adskillige ’moralske’ skrifter – således værket om naturretten og de Moralske Tanker – mange af de historiske skrifter, desuden helte- og heltindehistorierne (som Holberg selv trak frem fra tid til anden) og vel osse hans underfundige fortælling om Niels Klim? - Om bønderne skrev Holberg sidst i sit liv: Hvis man vil forsøge at kiæle for vore Bønder, vil man strax faae mange øde Gaarde. Af Frihed avles derfor ikke Arbeydsomhed ey heller Stridbarhed [epistel 518].54/2014 • Erindringer i GPS'ens tid • Marts 2014 • I anledning af Thomas Bredsdorff's erindringer Gør hvad du vil – men sig hvad det er. • Som ePub: https://www.holberg.nu/54-Erindringer.epub53/2013 - Omstillingen • Juni 2013 [PDF] • Som ePub: https://www.holberg.nu/53-Omstillingen.epub

Hs Majestæt Dronningen og Prinsgemalen på vej til en 'revitalisering' af Eremitageslottet

Hs Majestæt Dronningen og Prinsgemalen på vej til en 'revitalisering' af Eremitageslottet. Foto: Bjørn Andersen


52/2013 - Lockouten eller eksklusionens 3' uge • April 2013 [PDF] • Som ePub: https://www.holberg.nu/52-Lockouten.epub

Tænk hvis en lærer - der ikke kunne få sine elever til at 'forstå' - ekskluderede dem? Mon ikke man så ville have en formodning om at der kunne være noget der var en smule galt, noget der skulle sés på, noget der - måske - skulle tackles med en seriøs analyse og muligvis osse med efteruddannelse?51/2012 - Jeronimus - en Hedebol fra 1710? • Oktober 2012 [PDF] • Som ePub: https://www.holberg.nu/ePub/51-Jeronimus.epub

50/2012 - Hans Jensen Bjerregaard • September 2012 [PDF] • Som ePub: https://www.holberg.nu/ePub/50-Hans-Jensen-Bjerregaard.epub

49/2012 - Gentofte-bondens testamente • August 2012 [PDF] • Som ePub: https://www.holberg.nu/ePub/49-Gentofte-bondens-testamente.epub

49-1/2023 - Tilføjelse om Jens Juel's maleri af Eigaard ved Ordrup • December 2023 [PDF]

48/2012 - Priset være ramsløget, det billige skidt • Om Thomas Bredsdorff's 'ironi' • Maj 2012 [PDF] • Som ePub: https://www.holberg.nu/ePub/48-Ironi.epub

47/2012 - Er der brug for en ny fortælling?Klim og klima • Februar 201246/2011 - Bogstavelig talt, bogstavelig táltFest i Vangede ... Men hvad har Turèll med Holberg at gøre? • Oktober 2011

45/2011 - Den norske tragedie • Vi må ikke fortrænge noget, men bistå hinanden med viden og med at blive klogere • August 2011

44/2011 - Der springes ... ikke! (Helle? ... Fossil?) •
Et forsøg på at rokke med båden ... Det bør tilføjes at ingen rotter er blevet udsat for pinsler. Vi har - som en vis forsker fra Kalundborg - slet ikke brugt nogen af slagsen. ... 'Det synes at være mere end rimeligt at benytte Holberg som et helle, som en robåd på søen, hvor man funderer over tingene déngang og nu ... mens man kværner salt på æggemaden ... når bare man bagefter kommer i land og giver sig til at løse nutidens problemer på passende vis' • Marts 2011


43/2011 - Ad Pommern til • H.J. Jürgensen's roman om rytterbonden Jeppe • Jens Ellekær's pommerske erindringer • Holberg's forestilling om sui similis • Januar 201142/2010 - I denne Jueltid • Povel Juel's En god Bonde • Om en muldvarp og om at eftersætte den • December 2010

41/2010 - På sporet af noget ... Ved udgivelsen af Peter Christensen Teilmann's Kulturliv version 1.0 • Oktober 2010

40/2010 - Den nyttigste ... Linum usitatissimum ... 10 minutters foredrag på Tersløsegaard på Holbergdagen af Peter Wagner. Billeder af den røde hør, en hørovn fra Ærø og et væverhus fra Tystrup på Sjælland • August 2010

39/2010 - Niels Klim fra latin til dansk. Der består, siger Peter Zeeberg, en "overenskomst" mellem læsere og oversætter om at ramme et autentisk, nutidigt dansk. Men opstår der så ikke et problem når talen er om Niels Klim? • August 2010

38/2010 - Meget kort sagt - Holberg og bønderne. Et hæfte fra Tersløsegaard og en udstilling kort sagt. Holberg har selv berettet om dét at være herremand. Mestendels nøgternt. Undertiden med et smil på læben. Undertiden surt og tvært. Gamle kort fra gårdene i Brorup ved Havrebjerg og i Tersløse ved Dianalund • Maj 2010

37/2010 - Punktum punktum komma streg, så'en gækkes ... Når det er 1. maj må man folde fanen ud og slå gækken løs. Dét gjorde Politiken da den skrev om Henrik Galberg Jacobsen's disputats om retskrivning gennem årene ... og da den inviterede sine læsere til en diskussion om intet mindre end de danske kommaregler. Findes der mon en Gresham's lov om tegnsætning? • Maj 2010

36/2010 - Andreas Hojer. Hvem var han? Holberg's fjende nr. 1. Hvad skulle han i Hamburg 1734? Højesteretspræsident Troels G. Jørgensen og hans Hojer-bog. Gresham's lov. Holberg's epistel om jurister og skomagere • April 2010

35/2010 - Lise Egholm's blå sofa • Nørrebro's røde hjerte • Marts-maj 2010

34/2010 - Holberg's Heltinder • 8.3.2010

33/2010 - På tvende beene? Eksperiment og virkelighed. Et kultursociologisk essay om Ludvig Holberg's Jeppe • Januar 2010

32/2010 - X Factor - en fortælling om uforglemmelighed og rødder? • Januar 2010De første godt 30 numre kan du finde på: holberg.nu [1].

Andre ting, fx Georg Brandes' Holberg-bog og ting som Holberg selv har skrevet kan du finde på: holberg.nu [3].